Opis autorów


Turystyka przede wszystkim kojarzy się z tłumami wyjeżdżającymi z miast tuż po rozpoczęciu letnich wakacji. Jednakże jest to dziedzina, którą zawodowo lub na zasadzie pasji zajmuje się wiele osób. Jak każda branża, również turystyka wymaga odpowiedniej wiedzy, kompetencji, znajomości specyfiki biznesowej oraz umiejętności poszerzania wiedzy czy kontaktów w środowisku.Turystyka stanowi jedną z gałęzi gospodarki. Może Polska nie jest turystycznym rajem na wzór Hiszpanii czy Grecji, ale ze względu na swoją wielkość i zróżnicowanie środowiskowe ma wiele do zaoferowania turystom zza granicy oraz oczywiście krajowym. Posiadamy dość długie wybrzeże morskie, południowa granica kraju oparta jest na paśmie Karpat i Sudetów, od Wielkopolski i Pomorza aż po północny wschód kraju znajdują się liczne skupiska jezior. Część kraju to malownicze tereny wyżynne – Kielecczyzna, Lubelskie, Jura Krakowsko-Częstochowska. Ponadto Polska jest krajem dość dobrze zalesionym z kilkoma kompleksami lasów o charakterze puszczy. Cała wschodnia część Polski to tereny szczególnie ciekawe pod względem etnograficznym. Do tego dochodzą miasta z atrakcjami architektury – Kraków, Wrocław, Gdańsk, Poznań – to najważniejsze, ale nie jedyne z nich.


Osoba profesjonalnie zajmująca się turystyką raczej nie będzie w stanie posiadać wiedzy na temat tych wszystkich walorów turystycznych Polski. Oczywiście w zarysie powinna wiedzieć, co ciekawego znajduje się Sandomierzu, a co w Szczecinie. Jednakże najlepiej mieć swoją wyspecjalizowaną dziedzinę. Czym innym jest jednak chodzenie z grupą po Bieszczadach, a czym innym zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie.


Na szczęście mamy dobrze zorganizowane środowisko turystyczne w Polsce. Istnieje dobra wymiana informacji, dostęp do wydawnictw, płaszczyzny dyskusyjne w internecie, możliwość szkoleń. Co roku organizowane są specjalistyczne kursy. Dzięki nim można posiąść dodatkową wiedzę lub zdobyć określone uprawnienia. Mogą z nich korzystać osoby profesjonalnie działające w branży, ale też i osoby, dla których turystyka jest pasją i ulubioną formą spędzania wolnego czasu.