Badania sportowe

Badania sportowe
Innowacyjne rozwiązania w kwestii badań sportowych dają możliwość przeprowadzania istotnych dla efektywności treningu pomiarów fizjologicznych w dowolnych miejscach na całym Świecie. Bez konieczności wizyt w laboratoriach można wykonywać badania wysiłkowe dla sportowców określające najważniejsze parametry. Firma z Wrocławia stworzyła nowoczesny system do badań wysiłkowych SET: http://smartergotest.com/pl/page/16/31/Badania_SmartErgoTest/ opartych na algorytmach sztucznej inteligencji.
WWW
http://smartergotest.com/
Kategorie
Branża budownicza