Elite - instrumentarium artroskopowe

Elite - instrumentarium artroskopowe
Artroskopię, czyli badanie polegające na skontrolowaniu stanu stawów, wykonuje się bardzo często. Do jej przeprowadzenia niezbędne jest specjalne instrumentarium artroskopowe, w skład którego wchodzą przede wszystkim wzierniki, które wprowadza się do wnętrza stawów i podaje poprzez nie roztwór soli fizjologicznej. Badania atroskopowe przeprowadzane z wykorzystaniem wysokiej jakości akcesoriów mają olbrzymie znaczenie, gdyż dają wiarygodne wyniki.
WWW
http://www.elite.info.pl/artroskopia/
Kategorie
Branża handlowa